Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Kommunfullmäktige sammanträder i Stora salen, Folkets hus,
måndagen den 17 juni 2019 kl. 19:00, för behandling av nedstående ärenden.
§ Ärendelista Tid/Föredragande
64 Avsägelse/fyllnadsval för kommunstyrelsens
ordförande – Sara Rudolfsson (S)
65 Avsägelse/fyllnadsval för ledamot i valnämnden –
Maria Johansson (SD)
66 Avsägelse/fyllnadsval för ersättare i
utbildningsnämnden – Tommy Holmgren (SD)
67 Avsägelse/fyllnadsval för ersättare i
socialnämnden – Peter Holmström (SD)
68 Avsägelse/fyllnadsval ersättare i
kommunfullmäktige – Erzsebet Belsö (M)
69 Investeringsbudget 2020 Olofströms kommun
70 Fastställande av taxa för tillstånd och tillsyn
enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter
71 Överlåtelse av samverkansavtal avseende
alkoholtillsyn
72 Förslag till lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön i Karlshamns,
Olofströms och Sölvesborgs kommuner
73 Intention för bostadsbyggande i Blekinge
74 Beviljande av ansvarsfrihet för regionstyrelsen
Region Blekinge 2018
75 Beviljande av ansvarfrihet för förbundsstyrelsen
Kommunalförbundet Sydarkivera 2018
76 Reglemente för överförmyndare
77 Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet i Blekinge
78 Svar på medborgarförslag om ensamhet – en
ödesfråga för många äldre
79 Meddelanden
80 Inkomna motioner och medborgarförslag